Workshop

ABOUT US

BMH's workshop operates in the traditional Kaivopuisto industrial area in Rauma, Finland.

As a flexible and agile workshop, we are ready to quickly respond to our customers' urgent maintenance and repair needs.

Environmental and occupational safety aspects are a top priority for us. Our workshop is proven to be among the best in the area by these measures.

We continuously invest in the development of our facilities and machinery to stay up to date and operate responsibly.

BMH:n konepaja toimii Raumalla Kaivopuiston perinteikkäässä teollisuusmiljöössä.

Olemme joustava ja ketterä toimija, jolla on valmius reagoida nopeasti asiakkaiden kiireellisiinkin huolto- ja korjaustarpeisiin.

Ympäristö- ja työturvallisuusnäkökohdat ovat meille prioriteettilistan kärjessä. Konepajamme on tutkitusti alueen parhaimmistoa näillä mittareilla.

Panostamme jatkuvasti tilojemme ja konekantamme kehittämiseen pysyäksemme ajan hermolla ja toimiaksemme vastuullisesti.

HOW CAN WE HELP YOU?

Our main products

BMH Workshop's main products are:

  • drills and reclaiming screws
  • screw conveyors
  • screw reclaimers
  • rotary feeders

We deliver equipment all around the world.

Päätuotteemme

BMH:n konepajan päätuotteita ovat:

  • erilaiset kairat ja ruuvit
  • ruuvikuljettimet
  • ruuvipurkaimet
  • sulkusyöttimet

Toimitamme laitteita ympäri maailman.

SAFETY & QUALITY

BMH operations are guided by its DNV certified management systems. We follow the requirements of ISO 9001 quality management, ISO 14001 environmental management and ISO 45001 occupational health and safety management standards. At BMH Workshop we also follow the requirements of ISO 3834-2 welding quality standard.

Quality

BMH:n toimintaa ohjaavat sen DNV:n sertifioimat johtamisjärjestelmät. Noudatamme ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristöasioiden hallinta) ja ISO 45001 (työterveys- ja työturvallisuus) standardeja. Konepajallamme noudatamme myös ISO 3834-2 hitsauksen laatuvaatimusstandardia.

LOOKING FOR A JOB? | ETSITKÖ TÖITÄ?

Open positions at BMH workshop |
Avoimet työpaikkamme


If there are no open positions at the moment please fill the open application!

Jos meillä ei juuri nyt ole avoimia paikkoja, täytä avoin hakemus!

Jarno Koponen
Workshop Manager

Jarno Koponen